Monthly Archives: Luty 2023

Drodzy wędkarze, już pewnie do większości z Was dotarła informacja, iż Wody Polskie wypowiedziały Nam czyli Towarzystwu Przyjaciół Piławy umowę użytkowania obwodu rybackiego na rzece Piława czyli Zalewów Nadarzyckich. Dlaczego tak się stało ?, sytuacja jest dość skomplikowana i nie da się tego tutaj opisać w kilku słowach. Od początku użytkowania tego zbiornika tj. od 2011 r. pojawiały się różne problemy, część wędkarzy pamięta zamieszanie z poprzednim użytkownikiem Zalewów, któremu były Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nieskutecznie wymówił umowę dzierżawy. Nie będę tego opisywał i wracał do przeszłości. Po wielu perypetiach, od kilku lat sytuacja na Zalewach Nadarzyckich jest bardzo stabilna. Udało Nam się doprowadzić do tego, że corocznie Zalewy Nadarzyckie zarybiane są narybkiem szczupaka, węgorza, lina, karpia i okonia o wartości ok. 70 tyś. zł, w ubiegłym roku było to dokładnie 75 690.00 zł. Są to zarybienia zgodne z operatem rybackim, który opiewa na kwotę 69 200.00 zł. Na 1 ha wody daje to ok. 340 zł. Jest to kwota bardzo duża, biorąc pod uwagę, że Zalewy Nadarzyckie to akwen płytki o średniej głębokości ok 2 m. Osobiście nie znamy użytkowników wod, którzy mieliby zarybienia chociaż na zbliżonym do nas poziomie. Z Naszych informacji wynika też, że Wody Polskie, na wody, które odebrali użytkownikom robią operaty, gdzie nakłady finansowe są na poziomie 10% operatów, które mieli poprzedni użytkownicy. Można więc domniemywać, że jeżeli nie uda Nam się odzyskać Zalewów i Zaczną na nich gospodarować Wody Polskie, to operat będzie na poziomie 7 tyś. zł. Zarybienia na tak niskim poziomie, brak nadzoru nad łowiskiem i trudności w nabyciu zezwoleń zwłaszcza dla osób starszych, w naszej ocenie w krótkim czasie doprowadzi do degradacji tego pięknego miejsca. Mając na uwadze dobro wędkarzy, dobrobyt ichtiofauny w Zalewie Nadarzyckim, walory przyrodnicze tego miejsca oraz rozwój turystyki wędkarskiej, zamierzamy walczyć o to łowisko, również na drodze sądowej. Dlatego też poniżej w formie pliku znajduje się lista poparcia dla Naszych działań. Bardzo prosimy wszystkich, którym zależy aby to piękne łowisko istniało jeszcze wiele lat, o wydrukowanie listy, podpisanie przez wędkarzy i odesłanie na adres; Towarzystwo Przyjaciół Piławy, Pole Biwakowe Zalewy Nadarzyckie, 78-449 Borne Sulinowo, lub dostarczenie osobiście do siedziby Zarządu TPP na polu biwakowym.

Zarząd TPP

Lista Poparcia

W dniu 2 lutego 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy przesłało do Nas pismo, w którym informują o rozwiązaniu z nami w trybie natychmiastowym umowy na użytkowanie obwodu rybackiego zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki na rzece Piława – Nr 3. Pismo to było dla Nas dużym zaskoczeniem a wręcz szokiem, gdyż doprowadzenie tego łowiska do stanu obecnego zajęło Nam wiele lat a ilość wędkarzy i ich opinie utwierdzają Nas w przekonaniu, że dobrze gospodarujemy na tych wodach. Fakt prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej potwierdziła też kontrola którą w roku 2022 przeprowadził Marszałem Województwa Zachodniopomorskiego jago organ upoważniony z mocy ustawy do kontroli użytkowników rybackich. Ocena z kontroli pozytywna – pismo Marszałka nr WRiR-I7141.25.2022.TM z dnia 3 stycznia 2023 r. (pismo do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie TPP). Po otrzymaniu wypowiedzenia oraz jej oceny prawnej, w dniu 14 lutego 2023 r. Zarząd TPP odwołał się od tej decyzji do dyrektora Wód Polskich w Bydgoszczy  , wnosząc o jej anulowanie i przywrócenie Nas jako użytkownika zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki. Obecnie czekamy na zwrotną informację z Wód Polskich. W przypadku negatywnej dla Nas informacji zwrotnej, rozważamy możliwość wystąpienia w tej sprawie na drogę sądową.

W związku z powyższym obecnie aż do odwołania, nie ma możliwości nabycia zezwoleń na połów ryb na Zalewie Nadarzyckim. Prosimy też aby nie dokonywano wpłat za wędkowanie na Nasz rachunek bankowy a osoby, które wcześniej wykupiły zezwolenia na cały sezon, aby wstrzymały się z wędkowaniem na Zalewie Nadarzyckim. Unikniemy w ten sposób zamieszania i ewentualnych nieporozumień. W ciągu 30 dni umieścimy na Naszej stronie mam nadzieję przyjazne dla Nas i dla wędkarzy informacje. W przypadku niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć, osoby, które wykupiły zezwolenia na cały sezon otrzymają zwrot poniesionych kosztów. W razie pytań proszę dzwonić na nr bazy wędkarskiej 607912112.

Zarząd TPP