Kalendarz
Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

W dniach od 5 do 8 września 2016 r. na Zalewie Nadarzyckim została przeprowadzona inwentaryzacja ichtiofauny, którą przeprowadziło Centrum Badań Środowiskowych „ICHTIOPS” z Koszalina. Celem opracowania było określenie stanu ichtiofauny, jej składu gatunkowego, wielkości populacji oraz warunków środowiskowych w zbiorniku. W celu oceny ichtiofauny dorosłych ryb przeprowadzono odłowy kontrolne przy użyciu sieci rybackich typu wonton oraz sieci typu drgawica. Podczas inwentaryzacji ustalono następujące gatunki ryb: sum, lin, leszcz, okoń, szczupak, płoć, karp, wzdręga, węgorz, karaś, boleń. Lin stanowił najliczniej reprezentowany gatunek. Drugim najliczniejszym gatunkiem był leszcz a trzecim sum. Wszystkie odłowione ryby karpiowate były zdrowe i w dobrej kondycji, co świadczy o dobrej bazie pokarmowej występującej w zbiorniku. Ryby były wolne od pasożytów zewnętrznych. Wszystkie ryby charakteryzowały się prawidłowym ubarwieniem i budową oraz brakiem jakichkolwiek uszkodzeń. W trakcie odłowów złowione zostały sumy o wadze od 1,5 kg do 25 kg. Świadczy to o tym, że sum europejski znalazł w Zalewie Nadarzyckim idealne warunki do bytowania oraz rozrodu czemu sprzyjają ciepłe i płytkie rozlewiska Piławy.

Wnioski końcowe: W Zalewie Nadarzyckim bytuje silna populacja lina i leszcza, która ma dobre warunki żerowiskowe. Najliczniej reprezentowanym drapieżnikiem  jest sum europejski. Brak naturalnych wrogów, słaba presja wędkarska na ten gatunek i skuteczne rozmnażanie się, powoduje szybki rozwój populacji tego gatunku, co w przyszłości może doprowadzić do załamania się równowagi biologicznej między sumami a pozostałymi gatunkami ryb.

Zalecane postępowanie:

 1. Zrezygnować z zarybiania Zalewu Nadarzyckiego sumem.

2. Środki finansowe przeznaczone na suma przekazać na zarybianie szczupakiem.

3. Zaleca się objąć szczególną ochroną szczupaka w okresie przed tarłowym i podczas tarła.

4. Zaleca się wzmocnienie nacisku na ochronę przed kłusownictwem, z uwagi na możliwość odłowienia przez kłusowników dużych ilości ryb w krótkim okresie czasu.

Na podstawie powyższego opracowania Zarząd TPP w dniu 7 listopada 2016 r. zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w prośbą o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy Zalewu Nadarzyckiego. Aneks miałby zawierać odstąpienie od zarybień sumem europejskim na rzecz zwiększenia zarybień szczupakiem. O stanowisku RZGW w Poznaniu powiadomimy Państwa w następnym komunikacie po otrzymaniu odpowiedzi.

Zarząd TPP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *